Annick De Wever


Persoonlijke informatie
Annick De Wever
Kleidaallaan 58
2620 Hemiksem
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
Ondervoorzitster
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Bestuurslid
Vrouw & Maatschappij
Waar sta ik voor?

Geboren en getogen in de Rupelstreek, verhuisde Annick in 1997 naar Hemiksem dit samen met haar man Guy en zoon Michiel.  Eline maakte het gezin compleet in 1999.  Sociaal engagement is wat de voornaamste drijfveer is om opnieuw deel uit te maken van CD&V waardoor het mijn betrachting is om een luisterend oor te  bieden voor problemen;  een platform te  bieden voor alle lagen van de bevolking en doeltreffende oplossingen  te zoeken.   Ervaring heeft geleerd dat dikwijls de drempel om hulp te zoeken voor problemen te hoog is, dit ongeacht of men jong of oud, arm of bemiddeld is,  zodat drempelverlaging inzake hulp of advies een must is. Sociale contacten maken dan ook een belangrijk deel uit van mijn leven.  Enthousiasme, gedrevenheid en professionaliteit zijn mede de redenen om te trachten een actieve rol te spelen in Hemiksem.