Cultuur- & verenigingsleven


Een bruisend verenigingsleven en gevarieerd cultuuraanbod op maat

Naast fysieke in- en ontspanning is er ook nood aan voldoende intellectuele inspanning en ontspanning. In Hemiksem kunnen we reeds rekenen op een gevarieerd aanbod aan socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen, waarbinnen vele vrijwilligers zich engageren. Deze zijn de ontmoetingsplaats voor vele inwoners van onze gemeente en  brengen veel mensen bij elkaar. Ze zorgen voor een verbondenheid tussen de Hemiksemnaren en verdienen dan ook onze volle steun en ondersteuning op diverse vlakken.

  • De polyvalente feestzaal zal in gebruik kunnen worden genomen begin 2013. In samenspraak met alle betrokken partijen (buurt, politie, organisatoren & gemeente) zullen we een charter opmaken.
  • De nieuwe polyvalente zaal zal een nieuwe locatie herbergen voor onze academie voor muziek en woord. We dienen er voor te zorgen dat de nieuwe plaats volledig operationeels is alvorens te verhuizen. De nieuwe ruimte dient eveneens toegankelijk te worden gemaakt als repetitielokaal. We moeten de locatie dus optimaal benutten en beheren vanaf de ingebruikname, ook moet worden bekeken of we delen van de ruimte kunnen gebruiken als opslagplaats voor Hemiksemse verenigingen.
  • De accommodatie van de bibliotheek moeten we aanpassen aan de noden van vandaag, nieuwe media zoals een e-reader moeten we dus dringend introduceren. Het cursusaanbod van IVEBIC moeten we eveneens afstemmen op onze jeugd. We zijn er ook van overtuigd dat de intergemeentelijke samenwerking via IVEBIC nog kan uitgebreid worden.
  • Het huidige systeem van uitlenen van feestmateriaal moeten we verder verfijnen, tevens vinden we dat er dient uitgezocht te worden of samenwerking met omliggende gemeenten ons niet meer voordeel kan opleveren. Het beschikbaar materiaal moeten we in goede conditie houden en tijdig vervangen.
  • De initiatieven van Hemiksemse verenigingen en burgers dienen we als gemeente aan te moedigen, ook moet de gemeente luisteren naar haar inwoners. Burgerparticipatie in de verschillende adviesraden zijn dus van groot belang. Straat- en wijkfeesten zorgen voor een grotere cohesie tussen de Hemiksemnaren onderling.
  • Het Gilliot- en Roelants Tegelmuseum moeten we verder kenbaar maken buiten Hemiksem
  • Tijdens een “Dag van de vereniging” kan Hemiksem kennismaken met haar verenigingen.