Een betrouwbaar bestuur met hardwerkende, gemotiveerde mandatarissen


Verantwoordelijkheid opnemen voor jong en minder jong, voor samenwonenden en alleenstaanden, voor zij die het goed hebben maar ook voor zij die het minder goed of helemaal niet goed hebben.
Dat is de opdracht, waar we met al onze mandatarissen dagelijks hard willen aan werken.
Open en eerlijk, als iets niet kan moet het gezegd worden. Eerlijk duurt het langst!

  • CD&V staat voor een blijvend betrouwbaar bestuur ten dienste van alle inwoners met gedreven en integere mandatarissen.
  • CD&V staat voor een krachtdadig bestuur door middel van een samenwerking met personen die bereid zijn om democratisch, open, sociaal en toekomstgericht het beleid mee in te vullen.
  • CD&V staat voor een aanwezig bestuur dat zich overal in de gemeente regelmatig wil laten zien en dit niet alleen op bals, recepties en feestjes…
  • CD&V staat voor een gewaardeerd bestuur, niet alleen binnen de eigen gemeente maar ook bij de buurgemeenten, de provinciale, Vlaamse en Federale Overheid.
  • CD&V staat voor een samenwerkend bestuur dat de bevoegde ambtenaren betrekt vanaf de beleidsvoorbereiding zodat het beleid uiteindelijk ook door hen gedragen wordt.
  • CD&V staat voor een modern bestuur met aandacht voor een intergemeentelijke samenwerking. Schaalvergroting op een aantal domeinen verhoogt de efficiëntie en werkt kostenbesparend.
  • CD&V staat voor een flexibel bestuur dat snel zal inspelen op de veelvuldige wetswijzigingen en tendensen in onze snel veranderende maatschappij.
  • CD&V staat tot slot voor een luisterend bestuur, met aanspreekbare mandatarissen die thuis zijn met de huidige communicatiemiddelen zoals e-mail, Facebook en Twitter maar ook niet bang zijn om de Hemiksemnaar persoonlijk verantwoording af te leggen