Een doordacht sociaal beleid op maat van de zorgbehoevende


Een goed sociaal beleid zorgt voor een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke inwoner. Een goed sociaal beleid vergt dan ook maatwerk.

Niet elke Hemiksemnaar neemt deel aan het maatschappelijke leven. Vereenzaming plaatst vele mensen in een sociaal isolement.

 

  • Het OCMW en IMSIR hebben een ontzettend belangrijke functie, de Hemiksemnaar moet weten voor welke ondersteuning hij kan beroep doen op deze instanties
  • De Welzijns- Advies en Gezondheidsraad gaan we stimuleren om zich meer te richten op welzijn en gezondheid. We bedoelen hiermee informatieverstrekking over suikerziekte, hartziektes, preventie voor vallen, workshops over gezonde voeding etc.
  • Verborgen armoede en eenzaamheid moeten we trachten te minimaliseren, samen met het OCMW en de welzijnsschakels zoals Tochtgenoten moeten we op zoek gaan naar deze mensen. Deze schakels verdienen dan ook onze maximale steun.
  • Ook de 3de en 4de wereld krijgen onze aandacht, lokale initiatieven zoals de Oxfam Wereldwinkel, 11.11.11 en Broederlijk Delen moeten we blijven bijstaan, ook via de Noord-Zuidraad moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen. Opgezette Hemiksemse initiatieven in het buitenland krijgen dan ook extra aandacht.