Een dynamisch seniorenbeleid


Een dynamisch seniorenbeleid

Het aantal senioren in onze gemeente blijft toenemen. Via een dynamisch ouderenbeleid kunnen we er voor zorgen dat onze senioren actief blijven binnen onze lokale gemeenschap. Actieve (brug)gepensioneerden zijn ontegensprekelijk een meerwaarde voor onze gemeente. 

De vele lokale initiatieven voor en door senioren, die bijna steeds gedragen worden door vrijwilligers moeten vanzelfsprekend door de gemeente gewaardeerd, maar ook ondersteund worden

 

  • Als gemeente moeten we mede voorzien in ontmoetingsplaatsen voor onze senioren, een overdekt petanqueplein in de nieuwe multifunctionele zaal zal hiertoe bijvoorbeeld kunnen bijdragen.
  • De oprichting van een seniorenraad zal er voor zorgen dat Hemiksem actie kan ondernemen op de punten die belangrijk zijn voor onze 65+’ers. De opmaak van een seniorenbeleidsplan zal daarbij mede ook de leidraad vormen.
  • Bij de toekomstige invulling van de Bekaert-site moeten we voldoende locatie voorzien voor een zogenaamde “zorgstraat” waar bijvoorbeeld plaats moet worden gecreëerd voor een dagcentrum, aanleunwoningen, opvang voor kortverblijf enzovoort.
  • De computer valt bijna niet meer te omzeilen, iedereen moet de mogelijkheid krijgen om te “surfen” en zo “het wereldwijde web” te ontdekken. Computer- en internetcursussen op maat zullen we als gemeente organiseren.
  • Jongeren moeten de ouderen helpen en ondersteunen maar ook omgekeerd is dit mogelijk. Waarom kunnen we de senioren die wensen niet de kans geven om kinderen met leermoeilijkheden te begeleiden?
Afbeeldingen
Een dynamisch seniorenbeleid