Een financieel gezonde gemeente


Een financieel gezonde gemeente

Een gemeente besturen kost onmiskenbaar geld. Een goed bestuurde gemeente vereist ook een gedegen financieel beleid. Letten op de centen betekent niet alleen zorgen voor een budget in evenwicht, maar belemmert ook de toekomstige generaties niet. Hard gewerkt, veel geïnvesteerd en toch financieel gezond, dat is de conclusie van de voorbije 6 jaar. Dat is ook de lijn die we verder moeten aanhouden. 

  • De lasten moeten we onder controle houden door de juiste verhouding te zoeken tussen de dagdagelijkse kosten, toekomstige investeringen en verwachte inkomsten.
  • We kunnen zeer beperkt nieuwe leningen opnemen in de begroting, slechts beperkt om de lasten niet door te schuiven naar de volgende generaties.
  • Directe of indirecte belastingsverhogingen moeten we “tegen elke prijs” vermijden, bij tekorten dienen eerst nieuwe besparingen te worden gezocht.
  • Zware uitgavenposten zoals het zwembad dienen zeer kritisch opgevolgd te worden
  • Bij de ingebruikname van de nieuwe polyvalente ruimte komen een aantal gemeentelijke gebouwen leeg te staan dewelke we zullen verkopen.
  • Bij de invulling van de abdij zullen we concessieovereenkomsten afsluiten zonder onkosten voor de gemeente.
  • Bij de volledige inwerkingtreding van de brandweerzone moeten we de waarde van het bestaande brandweerpatrimonium inbrengen in de zone. Op basis hiervan moeten we een jaarlijkse vermindering van de gemeentelijke dotaties aan de brandweerzone bekomen ten opzichten van gemeentes zonder brandweerkorps.
  • CD&V wordt niet voor niets dé partij van het verenigingsleven genoemd, afbouwen van subsidies aan onze actieve Hemikseme organisaties is dan ook on-be-spreek-baar.