Een goede mobiliteit met een aanvaardbare verkeersdruk


Een goede mobiliteit met een aanvaardbare verkeersdruk

Het garanderen van een vlotte mobiliteit is een belangrijk beleidsdomein voor onze gemeente. Vele inwoners slagen er niet altijd in zich comfortabel te verplaatsen. 

Verkeersdrukte, goede voet- en fietspaden alsook het aanbod van openbaar vervoer zijn elementen die hierin een belangrijke rol spelen. Nieuwe wijken dienen dan ook een goede ontsluiting te krijgen.

Om de verkeersdruk in onze gemeente te verminderen moeten we: 

  • Het fietsen promoten en stimuleren door nog meer openbare fietsenstallingen te voorzien en verder te investeren in veilige fietsinfrastructuur
  • Goed en betaalbaar openbaar vervoer handhaven en bijkomstig realiseren. Momenteel kan je met het openbaar vervoer niet rechtstreeks naar de A12 of naar de dichtstbijzijnde ziekenhuizen. Gesprekken met De Lijn moeten we hieromtrent dan ook aangaan.
  • Studenten moeten zich ook makkelijk kunnen verplaatsen, we hebben reeds deze legislatuur er voor gezorgd dat Hemiksemse jongeren een gemeentelijke tussenkomst van 25% krijgen bij de aankoop van een Buzzy Pazz. We wensen dit indien mogelijk verder uit te breiden naar de treinabonnementen.
  • De parkeerdruk in sommige straten is een ware ellende, we moeten deze dan ook onder controle zien te houden.
  • Het zware vrachtwagentransport gaan we van de N148 trachten zo veel mogelijk weg te houden, we wensen dit te doen door onder andere een ontsluiting van Galler via de Heemsdaalstraat. Elektronische vrachtwagenfilters moeten er tevens voor zorgen dat Hemiksem door vrachtwagenchauffeurs niet meer als doorgangsgemeente wordt misbruikt. Enkel vrachtwagens in Hemiksem die nodig zijn voor de Hemiksemse bedrijvigheid!
  • De Steenbakkerijstraat gaan we moeten verbreden met het oog op de realisatie van het nieuwe woonproject aan de Scheldestraat.