Een klantgericht en efficiënt Hemiksem


De gemeente is eenvoudig, klantgericht en efficiënt in haar dienstverlening.

De gemeente is het bestuursniveau waarbij burgers het vaakst en snelst komen aankloppen. Steeds meer verwachten de gebruikers van de gemeentediensten – terecht - dat hun bestuur klantgericht en efficiënt is. De gemeente moet een aantal initiatieven nemen dit op een aantal diensten nog te vergroten. Een uitbreiding van de online-diensten (via een zogenaamd E-loket) en een upgrade van de gemeentelijke website dragen hier toe bij.

 

  • Momenteel moet men soms voor 1 vraag verschillende gemeentelijke diensten bezoeken voor diverse aspecten die met de vraag verbonden zijn. We moeten hiervoor investeren in een één-loketfunctie waarbij dit tot een minimum moet worden herleid.
  • De gemeente moet investeren in een personeelsbeleid op basis van een onderbouwd personeelsplan (“de juiste man op de juiste plaats”) met kansen voor stagiairs, laaggeschoolden en startbaners. De gemeente vervult immers ook een sociale functie.
  • Intergemeentelijke samenwerking kan de dienstverlening soms optimaliseren, deze samenwerking mag weliswaar niet uitgroeien tot een nieuw bestuursniveau.
  • Het systeem van telefonische meldingen moet worden geoptimaliseerd zoals de geschreven meldingen, ook hiervoor moet een opvolging en terugmelding voorzien worden naar de persoon die de klacht of opmerking formuleerde.
  • We wensen een verdere uitbouw van “dienstverlening aan huis” voor minder mobiele inwoners.