Een ondersteunend en stimulerend jeugdbeleid


Hemiksem kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op de vrijwillige inzet van vele jonge mensen. Deze inspanning verdient waardering mede ook omdat jongeren op die manier hun talenten kunnen ontplooien. De jeugd is onze toekomst en als gezinspartij vinden we dat de gemeente dit dan ook ten volle moet ondersteunen 

  • Het gemeentebestuur dient rekening te houden met de adviezen van de jeugdraad, we moeten luisteren naar de ideeën en de meningen van de jonge Hemiksemnaar, ook wensen we de jeugdafdelingen van onze sportverenigingen te betrekken bij de jeugdraad.
  • De jeugddienst moeten we nog verder ontplooien en toegankelijker maken, de huidige populaire informatiekanalen (Twitter, Facebook, enz…) moeten we dan ook optimaal gebruiken
  • De gemeentelijke uitleendienst gaan we verder uitbouwen zodat we dit materiaal zowel voor jeugdverenigingen als voor straat-en wijkfeesten kunnen uitlenen
  • Vele jonge Hemiksemnaren zijn regelmatige bezoeker van de Sjatoo in Schelle, waarom sluiten we hier geen samenwerkingsakkoord mee af?
  • Veiligheid primeert ten allen tijde: we zullen jongeren opleiden tot fuif- of festivalstewards en organiseren workshops over thema’s die jongeren én hun ouders aanbelangen.
  • De nieuwe polyvalente zaal zullen we in gebruik nemen zodat toekomstige fuiven in een veilig en comfortabel kader zullen kunnen plaatsvinden. De opmaak van een intergemeentelijk fuifplan lijkt ons wenselijk.
  • Veiligheid van onze jeugdlokalen blijft één van onze speerpunten, we zullen hier dan ook in blijven investeren
  • De zomerse speelpleinwerking is een succes, we moeten dan ook de continuïteit waarborgen op een vaste, aangepast locatie. De opvang in de andere schoolvakanties (Zapposdagen) blijven we verder uitbreiden met aandacht voor de verschillende leeftijdsgroepen
  • Uiteraard worden de subsidies zoals voorzien in het jeugdwerkbeleidsplan niet afgebouwd

 

Afbeeldingen
Een ondersteunend en stimulerend jeugdbeleid