Gemeente & inwoners ontmoeten en verstaan elkaar


Gemeente en inwoners ontmoeten en verstaan elkaar

Een gemeente dient niet alleen fysiek dicht bij de burgers te staan, maar ook door openheid. De Hemiksemnaar mag geen belemmeringen voelen wanneer zij met vragen of problemen bij hun gemeentebestuur aankloppen.

Mensen willen betrokken worden bij het reilen en zeilen van de gemeente. Een goede communicatie, ook via de nieuwe vormen van sociale media, moet nog verder uitgewerkt worden.

Inwoners mogen geen belemmeringen voelen wanneer zij met vragen of problemen bij hun gemeentebestuur aankloppen. Dit vereist bijvoorbeeld ook bepaalde inspanningen in het kader van bereikbaarheid en openingsuren na de kantooruren.

 

 • CD&V wenst de opmaak van een volledige onthaalbrochure voor nieuwe inwoners zodat deze zich snel thuis voelen en hun weg kunnen vinden in onze gemeente.
  Ook de gemeentelijke film die onze nieuwe inwoners ontvangen moet periodiek bijgewerkt worden.
 • De gemeente moet de Hemiksemnaar actief informeren via communicatiemedia als Twitter en Facebook. Op deze manier kunnen ook vragen aan de gemeente worden gesteld en snel mogelijke misverstanden uit de wereld worden geholpen.
  Ook het systeem van de elektronische nieuwsbrieven moet verder uitgebouwd worden, vooral tijdens de grote openbare werken bewijzen ze hun nut en zijn ze een snel communicatiemiddel. Uiteraard moeten de gewone bewonersbrieven ook behouden blijven. Niet iedereen beschikt immers over e-mail of internet.
  Het gemeentelijk SMS-systeem moeten we verder uitbreiden om onder andere doelgroepen snel te informeren. Bijvoorbeeld ouders waarvan kinderen de schoolbus gebruiken of bij onverwachte gebeurtenissen (denk maar aan grote branden of destijds bij de waterverontreiniging)
 • Het gemeentelijke informatieblad kan een facelift gebruiken, inhoudelijk is dit blad in orde maar op gebied van presentatie & lay-out moeten we gaan voor een ander format.
 • Onze gemeente dient een nieuwe actuele gemeentegids op te maken en te verspreiden onder haar inwoners. Hier moet onder meer een middenstands- en verenigingengids in opgenomen worden. Ook een lijst met de (para-)medische beroepen lijkt ons een goed idee.
 • De Hemiksemnaar moet worden gestimuleerd om deel te nemen aan de verschillende gemeentelijke adviesraden. Het kan niet dat bijvoorbeeld in de Sportraad het jongste lid 48 jaar is…
 • De gemeente dient het voortouw te nemen in de organisatie van een verenigingenbeurs, dit om de inwoners kennis te laten maken met de verenigingen en met elkaar. Op deze manier worden de verenigingen ook meer toegankelijk voor het grote publiek.
 • Samen willen we uiteraard met alle Hemiksemnaren klinken op een gezond en vreugdevol Nieuwjaar. Dit kunnen we doen tijdens een te organiseren nieuwjaarsdrink op de Gemeenteplaats.