Gezinnen voorop!


Investeren in onze kinderen, jongeren & gezinnen. Zij vormen onze toekomst!

Wanneer we de toekomst van onze gemeente wensen veilig te stellen, er voor willen zorgen dat onze gemeenschap een warme & leefbare samenleving kan zijn, moeten we investeren in menselijk kapitaal!

Hemiksem moet voorzien in voldoende betaalbare kinderopvangmogelijkheden zoals crèches en buitenschoolse kinderopvang. Momenteel is opvang van peuters en kleuters een groot probleem in onze gemeente. Als geen private investeerders worden gevonden moeten we als gemeente zelf initiatief nemen om plaatsen te realiseren. De gemeente kan bijvoorbeeld een gebouw in erfpacht geven aan een privaat initiatief.

 • We moeten bekijken of het niet mogelijk is om kinderopvang te koppelen aan vrijetijdsactiviteiten (bijvoorbeeld tijdens het sporten)
 • Ouders zitten vaak met vele vragen over opvoeding en opvoedingsondersteuning. De gemeente kan hier een regiefunctie op zich nemen door te informeren, sensibiliseren of door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten
 • Integreren van het BLOUKI (Begeleid Leren Ouder en KInd)-project waarbij de onderwijspositie van het kind wordt versterkt en ouders worden gestimuleerd om deel te nemen aan het schoolgebeuren.
 • Behoud van de voor- en naschoolse kinderopvang in de verschillende scholen, dit vanaf 2013 op vrije lesdagen in het multifunctioneel gebouw aan de abdij. Deze kinderopvang moet betaalbaar zijn voor alle ouders!
 • Gelijke onderwijskansen over de verschillende onderwijsnetten!
  Alle kinderen zijn evenwaardig en verdienen dezelfde ondersteuning. Wij pleiten dan ook voor het behoud of zelfs het optrekken van de door ons ingevoerde subsidie aan de Vrije Basisschool.
 • De verschillende wijkspeeltuintjes goed onderhouden en verder uitbouwen, ook moet de Hemiksemnaar de kans krijgen om - indien realiseerbaar uiteraard – zijn of haar straat tijdelijk om te toveren tot “speelstraat”
 • Momenteel voorziet de gemeente een tussenkomst van 25% in de aankoop van de Buzzy Pazz, deze door ons ingevoerde tussenkomst wensen we uit te breiden naar de schoolabonnementen bij de NMBS.
 • Ruimte om rustig te studeren is geen vanzelfsprekendheid voor iedere jongere, daarom moeten we als gemeente voorzien in studieruimte. We wensen dit te organiseren in bijvoorbeeld de multifunctionele zaal, de bibliotheek of in het gemeentehuis.
 • Onze gemeente kan reeds beroep doen op enkele vrijwilligers als gemachtigd opzichter, doch willen we deze kern uitbreiden zodat onze kinderen zich veilig van en naar school kunnen verplaatsen.
 • CD&V wenst de invoer van gezinstarieven voor gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten, bijvoorbeeld voor de activiteiten van de verschillende adviesraden.