Lokale economie stimuleren


CD&V wenst een financieel gezonde gemeente met daarbij nog een tweeledig doel: we moeten er voor zorgen dat onze lokale ondernemers versterkt worden en we gaan onze (nabije) werkgelegenheid trachten te optimaliseren. Een bloeiende middenstand en horeca zorgen bovendien voor een aangename en leefbare woonomgeving.

 

CD&V-Hemiksem wenst dit te doen door:

  • Een parkeerbeleid in bepaalde middenstandsgebieden zoals de Sint-Bernardsesteenweg en de Gemeenteplaats uit te werken
  • Een loket voor lokale startende ondernemers op te richten. Op deze manier bieden we onze Hemiksemse starters alle ondersteuning door middel van te informeren en te begeleiden.
  • Een “job om de hoek” verbetert de levenskwaliteit onmiskenbaar. We bereiken dit niet alleen door te voorzien in voldoende lokale werkgelegenheid maar ook een goede en duurzame mobiliteit kan bijdragen tot een optimalisering van de nabijheid van werkgelegenheid.
  • Een oplossing te zoeken voor het te dure containerpark voor zelfstandigen en KMO’s
  • De samenwerking tussen de VIBH (Vereniging Industriële Bedrijven Hemiksem) en de gemeente te behouden en te onderhouden
  • Bij de invulling van de zogenaamde ‘Bekaert’-site te zorgen voor lokale tewerkstelling