Maarten Sterckx


Persoonlijke informatie
Maarten Sterckx
Krokusweg 9
2620 Hemiksem

Getrouwd met Gonda Callens & vader van twee kinderen

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
Verantwoordelijke Communicatie
Bestuurslid
Gezin
OCMW - welzijn
Waar sta ik voor?

Samen bouwen aan een veilige en groene leefomgeving is een belangrijk punt voor mij.

Als verpleegkundige is het thema gezondheidszorg op gemeentelijk vlak zeer belangrijk.  Een goed en stabiel beleid inzake gezondheidszorg, daar ga ik voor.  Een gemeente waar aandacht is voor jong en oud onder een transparante beleidsvoering is aangenaam voor iedereen. Ook het behouden van onze waarden en normen is eveneens een belangrijk punt dat niet mag vergeten worden.

Wie ben ik

Met mijn roots in de Noorderkempen ben ik reeds een 20-tal jaren woonachtig in de regio.
Ik ben werkzaam binnen ZNA-Middelheim als gespecialiseerd operatieverpleegkundige in het operatiekwartier, gelukkig getrouwd  met Gonda Callens en fiere papa van 2 kinderen Laura en Jonas. 
In het verleden heb ik mij jaren geëngageerd als voorzitter van een wijkcomité in Hoboken met succes. Dingen organiseren is het liefste wat ik doe.

Graag verleen ik ook mijn steun aan organisaties als Casa Blanca en de jaarlijkse zomerfeesten van de vrije basisschool. Verder ben ik reeds 15 jaar actief in de syndicale werking van ACV binnen ZNA en als kaderlid verkozen tot de ondernemingsraad.  Ik ben ook actief bestuurslid van VZW de drie mereltjes, een wijkvereninging in Hemiksem.  Ook ben ik lid van de visitatiecommissie van VLHORA voor bezoek en begeleiding hoge scholen in Vlaanderen. 

Sedert Medio 2012 neem ik ook de taak van Communicatieverantwoordelijke voor CD&V Hemiksem voor mijn rekening.  

Als actief wijkbewoner heb ik het initiatief genomen om in mijn omgeving de eerste BIN (buurtinformatienetwerk) van Hemiksem op te richten (BIN Bloemenwijk).