Milieu


Aandacht voor natuur en milieu via een duurzaam energiebeleid

Natuur- en milieuhinder zijn erg storend, zeker in een dichtbevolkte gemeente als Hemiksem.

Energie is een kostbaar goed, we moeten hier verstandig mee omspringen en de nieuwe technologieën gebruiken waar mogelijk.

 • Tussen de Schelleakker en de Scheldeoever gaan we voor de inrichting van een ecologisch park. We moeten er ook voor zorgen dat het Callebeekpark verder opgekuist kan worden, we stellen voor om hiervoor samenwerkingsovereenkomsten met verenigingen zoals Natuurpunt op te stellen.
 • We zijn van mening dat een zogenaamde groene long van aan de Heemsdaalstraat tot aan de Vliet in Schelle kan gerealiseerd worden. Bij de herbestemming van de Bekaert-site moeten we hiermee absoluut rekening houden. De gronden aan de visputten, het Callebeekpark, het aan te leggen ecologisch park en het abdijpark kunnen via de Bekaert-terreinen aan mekaar gekoppeld worden.
  Ook de groene ruimte aan het gemeenteplein moeten we verder inrichten, we zijn er van overtuigd hier iets moois van te kunnen maken.
 • De vervuiler betaalt, hier zijn we het allemaal over eens. Een duurzaam afvalbeleid gesteund op deze pijler is voor CD&V een must. Uiteraard moeten we compensaties voorzien voor bijvoorbeeld luiers of medisch afval.
  Een goed uitgerust containerpark is dan ook een must, eerlijke en realistische tarieven dienen te worden toegepast. We zijn van mening dat het huidige systeem zeker dient herbekeken te worden.
 • Sluikstorten is een probleem van elke gemeente en moeten we streng aanpakken, op plaatsen met voldoende sociale controle kunnen we nog gemeentelijke vuilbakjes plaatsen.
 • Energie is een duur en schaars goed aan het worden, onze gemeentelijke gebouwen moeten dan ook de nodige investeringen ondergaan zodat ze milieu- en energievriendelijker worden.
  Investeringen in groene energie zoals bijvoorbeeld fotovoltaïsche cellen op het dak van het zwembad kunnen indien ze een redelijk rendement met zich meebrengen.
 • Onze openbare verlichting kan ook milieuvriendelijker, waarom investeren we niet in verlichtingspalen met LED-energie in plaats van de huidige energieverslindende palen?
 • Zuiver water moeten we ook in de toekomst kunnen blijven aanbieden, investeringen in gescheiden rioleringsstelsels blijven dan ook een noodzaak.
 • Tijdens evenementen en gemeentelijke initiatieven moeten we stimuleren dat inwoners de fiets gebruiken voor hun verplaatsingen.
Afbeeldingen
Milieu