Over verantwoordelijkheid nemen & ontwijken


vrijdag, 20 januari, 2017

Mogelijks heeft u het wel gelezen of was u aanwezig op de laatste gemeenteraad in Hemiksem. De Hemiksemse N-VA stelde de vraag of de gemeente Hemiksem mee zou opdraaien voor de elektriciteitsfactuur van het Boomse OCMW.

Tijdens de bespreking van de Budgetwijziging in de politieraad van december 2016 vroeg de N-VA-fractie om de geagendeerde budgetwijzingen uit te stellen omdat ze vragen hadden over de elektriciteitsrekening van het politiecommissariaat te Boom. De digitale verbruiksmeter zou foutief zijn, een aantal kWh van het OCMW zou mee op het verbruik van het politiecommissariaat staan.

De commissaris gaf tijdens deze zitting al aan dat er in de hoogspanningscabine wel degelijk een aparte teller was voor het elektriciteitsverbruik van het politiecommissariaat. Er is echter, sinds de uitlezing digitaal en vanop afstand gebeurd, een significant meerverbruik vastgesteld, waarvoor er extra budget nodig was.

Toeval of niet, maar de voorzitter van de politieraad (N-VA) bleek op deze politieraad onaangekondigd afwezig, evenals de ondervoorzitter (N-VA). Last minute moest dus een voorzitter worden aangesteld en dit werd dan de burgemeester van de grootste aanwezige gemeente, Luc Bouckaert van Hemiksem.

De burgemeester van Hemiksem (CD&V), Schelle (CD&V) en de burgemeester van Niel (Open VLD) hebben samen met hun politieraadsleden en samen met de sp.a-fractie hun verantwoordelijkheid genomen en de budgetwijziging, die een aantal dringende elementen bevatte, goedgekeurd. Er werd tevens afgesproken om, desnoods via een externe energieaudit, de energierekening pas te betalen na opheldering van het verbruik. Dit bedrag is dus gereserveerd via de budgetwijziging, maar daarom is het nog niet betaald!

Het is ten zeerste te betreuren dat de fractie die de grootste verantwoordelijkheid draagt (met voorzitter, ondervoorzitter en de meeste raadsleden in deze raad) zelf oppositie speelt en hun politieke leiders plots afwezig zijn op deze belangrijke raad én er dan nog mee naar buiten durven komen als zogenaamde klokkenluiders.

Van beleidsmakers worden daden verwacht, geen plat politiek opportunisme.

Kris Verbeeck, voorzitter CD&V Hemiksem