Patrimonium


Een duurzaam patrimoniumbeleid verzekert de toekomst

Investeringen in gemeentelijke gebouwen zijn dikwijls erg duur, toch getuigt het van goed bestuur om de nodige herstellingen aan deze gebouwen uit te voeren. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, moeten we kiezen voor energiebesparende maatregelen, eventueel in combinatie met het gebruik van groene energie. 

 • Onze gemeentelijke gebouwen moeten we optimaal isoleren en ventileren. Doorgedreven energiebesparende ingrepen moeten we dringend uitvoeren in het sportcomplex.
 • Na de goedkeuring van het subsidiedossier dringt een renovatie op van de gehele gemeenteschool aan de Provinciale Steenweg en ook grotendeels aan de school van de Jan Sanderslaan.
 • Het gemeentelijk kerkhof moeten we zo goed als mogelijk onderhouden en vooral toegankelijk maken voor minder mobiele inwoners.
 • Het nieuwe multifunctioneel gebouw neemt een belangrijke plaats in de volgende legislatuur, het complex wordt na ingenomen door de muziekacademie, een kinderopvang, het Rode Kruis, het dienstencentrum alsook enkele verenigingen. Ook de gemeentelijke feestzaal zal ze herbergen. Een verantwoordelijk beleid hieromtrent dient te worden uitgestippeld.
  We moeten hier zeker ook voorzien in opslagruimten voor onze verenigingen.
 • Het is niet omdat het regent dat onze senioren niet zouden mogen petanquen… we willen daarom investeren in schuilhuisjes aan de petanquepleinen alsook de terreinen een opfrissing laten ondergaan.
  Onze kleinsten hebben uiteraard ook recht op veilige en propere speeltuigen in de gemeentelijke speeltuintjes.
 • De leegstaande ruimten in de abdij moeten we invullen met aandacht bij het ruimtelijk draagvlak van de omgeving.
  Onze gemeentelijke infrastructuur moeten we tevens beter benutten, gebouwen die na kantoor- of schooluren leegstaan moeten we kunnen verhuren of laten gebruiken door verenigingen.