Samen werken aan een proper Hemiksem


Propere straten en pleinen geven de inwoners en bezoekers van onze gemeente een aangenaam en veilig gevoel. We moeten de inspanningen van de voorbije jaren blijven verder zetten en investeren in het proper houden en gedegen onderhouden van voet- en fietspaden, straten en pleintjes. 

 

  • De voetpaden in de wijk omheen de Parklaan alsook de Wijngelagweg, Heiligstraat, Advokaatstraat en Abdijstraat moeten dringend vervangen worden.
  • Op het oude kaatsbalplein achter de Kerstraat willen we een nieuwe openbare parking realiseren.
  • De Depotstraat dient omgevormd te worden tot een woonerf.
  • De UNO-Laan en haar zijstraten dienen dringend herstellingen te ondergaan aan het rioleringsstelsel, nadien dient deze straat opnieuw geasfalteerd te worden.
  • De tijdelijke verkeersremmende maatregelen op de “witte baan” (van de Tulpenlaan tot de Monnikenhoflaan) dienen te worden vervangen door definitieve oplossingen.
  • In samenwerking met de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) willen we een fietsoversteek realiseren aan de gementegrens met Hoboken en de Moerelei.
  • De spoorwegovergangen in de Bosstraat, Varenstraat, Karel de Backerstraat en Lindelei moeten veiliger worden gemaakt naar analogie met de oversteek in de Kerkstraat.
  • Verdere investeringen in kwalitatief groenonderhoud langsheen wegen en op pleintjes blijven nodig. De openbare vuilnisbakjes in Hemiksem moeten we regelmatiger reinigen, optreden tegen sluikstorters is een prioriteit.