Sport dicht bij huis – iedere Hemiksemnaar in beweging


Een gezonde gemeente heeft nood aan gezonde inwoners. De gemeente moet dan ook voldoende mogelijkheden tot sportbeoefening aanbieden. Tevens dient het gemeentebestuur initiatieven te ondersteunen die tot doel hebben iedereen in beweging te krijgen.

Ook structurele ondersteuning van de lokale sportvereniging mag niet ontbreken. 

  • Mogelijks wel ons belangrijkst te realiseren punt wordt de opmaak van een sportbeleidsplan zodat bovenlokale subsidies kunnen worden verworven. De huidige schepen van Sport die dit beleidsdomein reeds 24 jaar ter harte neemt is hierin nog nooit geslaagd. Vele subsidies voor onze verenigingen werden dan ook ontegensprekelijk mislopen. Een volwaardige gemeentelijke sportdienst dient dan ook te worden uitgebouwd. Aan een sportloket moet het mogelijk zijn om sportterreinen te reserveren of in te schrijven voor sportactiviteiten. Ook digitaal moet dit mogelijk worden.
  • Onze gemeente moet meer aandacht besteden aan de ondersteuning van de jeugdwerking van onze sportclubs. Tijdens een sportbeurs kunnen bijvoorbeeld lokale clubs hun sport en ploeg voorstellen alsook de Hemiksemnaar informeren over de tussenkomsten van sportabonnementen bij bijvoorbeeld de ziekenfondsen.
    Een zogenaamde “sport-probeerpas“ moet er voor zorgen dat inwoners sporten kunnen ontdekken en zo bepalen of deze hen al dan niet ligt. De gemeente kan hier bijvoorbeeld zorgen voor de verzekering.
    Sport- en speldagen voor de jeugd dienen we in samenspraak met de clubs te organiseren. Een optimale communicatie tussen de jeugd- en sportdienst in het kader van tornooien of sportkampen lijkt ons dan ook een te bewerkstelligen doel.
  • Ons sportcentrum kunnen we uitbreiden met een FIT-O-meter alsook een BMX-parcours. Ook willen we verschillende initiatiecursussen organiseren in samenwerking met BLOSO.
  • Voor een beter en efficiënter beheer van ons sportcentrum moeten we bekijken of het bijvoorbeeld niet aangewezen is om te voorzien in een centrale toegang voor het ganse complex. De -veel te hoge- energiekosten van het gemeentelijk zwembad moeten we tevens nauwlettend in het oog houden, er moet dringend bekeken worden of intergemeentelijke samenwerking mogelijk is.