Toerisme, ook in Hemiksem!


Toerisme versterkt een gemeente

Een positieve uitstraling, het lokale erfgoed en andere specifieke elementen van de gemeente zorgen er mee voor dat de inwoners fier zijn op onze gemeente.

Met een monument zoals de abdij en gezien onze ligging aan de Schelde beschikken we over meer toeristische troeven dan we eigenlijk beseffen. Het wordt tijd om er mee uit te pakken en onze gemeente te promoten binnen de Rupelstreek en de Provincie Anwerpen. 

  • De invulling van de abdij moet in een stroomversnelling geraken. Horeca, musea, een rustpunt in het fietsroutenetwerk en de ruimte ter beschikking stellen voor tot evenementen zijn mogelijkheden
    De huisvesting van het Tegelmuseum en het Heemmuseum willen we eveneens verbeteren.
    We moeten de regionale erfgoedwerking uitbouwen tot toeristisch aantrekkingspunt.
  • Het abdijpark en de Vlietvallei willen we verder opfrissen en doeltreffend laten onderhouden.
  • De omgeving van het Callebeek-veer willen we verder ontwikkelen als toeristisch fiets- en wandelknooppunt. Uitbreiding van de horeca aan de Scheldeboord en een pleintje met eventueel een monument kunnen hier mee voor zorgen.
    We willen tevens de mogelijkheid realiseren om van aan de Heemsdaalstraat tot aan de Vlietvallei in Schelle te wandelen of te fietsen via een zogenaamde groene corridor.
  • Langsheen de Vliet, tussen de abdij en de grens met Aartselaar wensen we een fietspad aan te leggen.