Veiligheid verzekeren


Elke Hemiksemnaar heeft recht op een kordaat en alert veiligheidsbeleid, hetwelk zowel ontradend als preventief werkt. Uiteraard blijft een goede dienstverlening door ons brandweerkorps een absolute noodzaak. We zijn er ook van overtuigd dat een samenwerking met het Rode Kruis uitgebreid kan worden.

Veiligheid is een fundamenteel recht van elke mens. Het nastreven ervan is een taak van de overheid en is dus een zaak van iedereen.

  • Overtredingen mogen niet ongestraft blijven, daarbij dient voldoende aandacht besteed te worden aan de zogenaamde kleine criminaliteit en allerlei vormen van overlast die we als hinderlijk beschouwen (bijvoorbeeld sluikstorten en hondenpoep). In probleemzones moeten we zelfs overwegen om te investeren in camerabewaking.
  • De wijkagent dient als eerste aanspreekpunt, hij of zij moet nog meer in het straatbeeld komen en er dient een bijsturing te komen van hun administratief takenpakket.
  • Sociale controle en overleg met buurten en wijken moet worden opgestart en gestimuleerd worden, een versterkte band tussen mensen in een buurt zorgt voor meer veilige en aangename buurten en een grotere sociale cohesie.
  • Bij de verdere onderhandelingen aangaande de brandweerhervorming moeten we er over waken dat Hemiksem als een volwaardige brandweerpost behouden blijft. Ook continue rekrutering van brandweermannen is hiervoor noodzakelijk.
  • Het vakantietoezicht georganiseerd door de politie moeten we meer kenbaar maken bij de Hemiksemnaar zodat het aantal woninginbraken nog meer wordt verminderd.
  • In openbare plaatsen zoals het sportcomplex, het administratief centrum en het multifunctioneel gebouw moeten voorzien worden van defibrillatoren (AED’s)
  • De gemeente moet een stimulerende rol spelen bij de bloedinzamelingen en de diverse cursussen van het Rode Kruis (EHBO en reanimatie)
  • Openbare verlichting moeten we optimaliseren en de duistere punten moeten worden weggewerkt zoals momenteel in de Callebeekstraat en de Assestraat.   
  • Onze gemeente moet een efficiënte sneeuw- en ijzelbestrijding garanderen, de nodige toestellen zijn hiervoor reeds aangekocht
  • Preventie dragen we hoog in het vaandel, we kiezen daarom voor een eventuele samenaankoop van branddetectoren en brandblussers. Ook moeten fietsgraveeracties er voor zorgen dat het aantal fietsdiefstallen wordt ingedijkt.
Afbeeldingen
Veiligheid verzekeren