Wonen in Hemiksem


Kwalitatief betaalbaar wonen en samenleven in een aangename omgeving

Een eigen huis, een plek onder de zon…wonen is een grondrecht. Betaalbare woningen op betaalbare bouwgronden, sociale huur- en koopwoningen, woningen voor jonge gezinnen, we moeten het mogelijk maken. 

  • De nieuwe – helaas niet tegen te houden – verkavelingen moeten we verplichten te voorzien in een gezonde mix van woningen met onder andere plaats voor betaalbare bescheiden woningen.
  • Hemiksem moet een programma voor sociaal wonen realiseren, we moeten er bijkomend voor zorgen dat de huidige leegstand van de sociale woningen toekomstig onmogelijk wordt.
  • De  doelgerichte strijd tegen leegstand en verkrotting moeten we verder zetten.
  • Renovatieprojecten (in plaats van nieuwbouw) moeten dienen als aantrekkingspool voor jonge gezinnen. CD&V wil dit verzorgen via een gemeentelijke subsidieregeling met financiële middelen uit een specifiek op te richten reservefonds “betaalbaar renoveren”.
    Kandidaat-verbouwers moeten actief geholpen worden om diverse gunstmaatregelen en renovatiepremies te vinden. 
  • Een woonloket moet er voor zorgen dat iedereen met vragen omtrent wonen op één plaats terecht kan. Hemiksemnaren die informeren naar een sociale koop- of huurwoning moeten we correct kunnen doorverwijzen naar de desbetreffende huisvestingsmaatschappijen.
  • CD&V wil levenslang thuiswonen stimuleren en ondersteunen indien financieel mogelijk